je kunt pas loslaten als je het eerst hebt vastgepakt

Coaching

Coaching stelt je in staat om je bewust te worden van patronen die jouw functioneren in de weg staan. Door je hiervan bewust te worden, kun je vervolgens nieuwe mogelijkheden ontdekken om je gedrag te veranderen of anders leren kijken naar je opvattingen.

Gedurende het één-op-één contact ga je ervaren waar bij jou de knelpunten zitten. Je leert om bewust keuzes te maken. Authenticiteit en autonomie zijn de elementen die nodig zijn om verantwoordelijkheid te (kunnen) nemen voor je eigen geluk en gezondheid. Het gaat niet om het vinden van een pasklare oplossing, maar juist leren omgaan met alles wat het leven je aanbiedt.

Je kunt bij mij terecht voor:

 • Individuele coaching/begeleiding (ook via werkgever)
 • Relatiebegeleiding
 • Gezinsbegeleiding
 • Retraite 3-daagse voor vrouwen (i.s.m. bureau Ja tegen Nu)

Wanneer coaching?

Je kunt aan coaching denken als:

 • Je meer verbinding wilt ervaren in de communicatie met anderen,
 • Je vrij wilt worden van overtuigingen, oordelen, gevoelens van onzekerheid, schuld, schaamte of faalangst,
 • Je moeite hebt je grens aan te geven,
 • Je problemen in je relatie(s) ondervindt,
 • Je onvrede ervaart in je gezin, op school of op het werk.

Resultaat van coaching

 • Je ervaart meer keuzevrijheid
 • Je hebt inzicht in je patronen, gedachten en overtuigingen,
 • Je ervaart regie over je eigen leven
 • Je zelfvertrouwen is gegroeid
 • Je ervaart meer energie en levensvreugde

Werkwijze

Coaching ondersteunt je in jouw proces van bewustwording en innerlijke groei. Ik maak o.a gebruik van Systemisch Werk, Transactionele Analyse, NeuroLinguistisch Programmeren, Geweldloze Communicatie en Lichaamswerk. Maar soms kan het ook fijn zijn om door middel van gesprekstherapie woorden te kunnen geven aan jouw knelpunt, te ontwarren en overzicht creëren. Tijdens een oriënterend gesprek kijken we samen welke begeleiding het beste past bij jouw vraag.

Systemisch Werk

Ieder mens is deel van een groter geheel. De vragen of problemen waarmee je te maken krijgt, kun je zien als deel van de dynamiek binnen dat grotere geheel. Het liefdevol en respectvol zichtbaar en voelbaar maken van de dynamiek in het systeem van herkomst brengt ruimte in bestaande patronen, zowel op persoonlijk niveau als op het niveau van het familiesysteem. Deze verandering werkt door in je communicatie.

Samen onderzoeken we wat jou belemmert en wat nodig is om jouw volgende stap te maken. Dit doe ik volgens de principes van Systemisch Werken. Een (familie)opstelling is een krachtige oplossingsgerichte manier om verborgen belemmeringen binnen een systeem (bijv. gezin, team of organisatie) zichtbaar te maken. Je leert je dynamieken kennen in de ontmoeting met de ander.

Transactionele Analyse (TA)

Het uitgangspunt van TA wordt samengevat met de term: ik ben ok, jij bent ok. Bij TA wordt er vanuit gegaan dat we ons leven door besluiten inrichten. Wat zijn deze besluiten? Hoe komen ze tot stand? Kunnen we op deze beslissingen terug komen en zo ja, hoe?

TA is een communicatietheorie: ze biedt kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot de communicatie tussen mensen (zowel ten aanzien van individuen als van groepen, teams en organisaties). Daarnaast is TA een ontwikkelingstheorie: ze biedt een helder en inzichtelijk referentiekader om de persoonlijke ontwikkeling van mensen te observeren en te verstaan.

NeuroLinguistisch Programmeren (NLP)

Bij NLP staat vooral de vraag centraal ‘hoe doet iemand wat hij doet’? NLP gaat ervan uit dat ieder mens in zijn (on)bewuste de noodzakelijke hulpbronnen tot zijn beschikking heeft om te bereiken wat hij wil bereiken. NLP gaat er vanuit dat er in communicatie geen mislukking bestaat. Je krijgt wel feedback en daardoor de mogelijkheid om met gebruik van je innerlijke hulpbronnen nieuwe wegen te bewandelen. NLP verhoogt je zintuiglijke en intuïtieve kwaliteiten om contact te maken.

Geweldloze Communicatie (GC)

(Geweldloze communicatie is een manier van communiceren ontwikkeld door Marshall Rosenberg.) In ons werk en het dagelijks leven lopen we allemaal wel eens tegen problemen omtrent communiceren aan. Met name wanneer er tegengestelde belangen aanwezig zijn. Hoe breng jij dan jouw boodschap over? Hoe kun je bijvoorbeeld begrip blijven tonen voor de ander terwijl je trouw blijft aan jezelf? Of hoe kun je bij de ander iets bereiken zonder dat je geïrriteerd raakt? Vaak zorgen deze situaties ervoor dat je terug valt in oude gedragspatronen. Je probeert alleen je gelijk te krijgen of luistert niet meer goed naar de ander.

Geweldloze communicatie is een model dat je in deze situaties goed kunt gebruiken. Het model zorgt ervoor dat we ons richten op wat we waarnemen, hoe we ons voelen, wat onze behoeften zijn en wat we graag zouden willen. Het doel van geweldloze communicatie is in verbinding te komen met jezelf en met de ander.

Lichaamswerk

Hoe meer we in ons lichaam aanwezig zijn, hoe meer we ervaren en voelen, hoe meer we in contact zijn met onszelf en de ander. Via ons lijf worden we geraakt en aangeraakt. Zowel lichamelijk, cognitief, emotioneel en spiritueel.

Je leert aanwezig te zijn in je lijf en signalen te herkennen die je lichaam aangeeft en hierin te ontspannen. Je wordt je bewust van wat je nog niet voelt. Je gaat je lichaam weer in beweging brengen waardoor de levensenergie weer kan stromen.

Benieuwd naar jouw weg?
De moedigste daad die bestaat is jezelf te zijn. Zonder verontschuldigingen, zonder excuses en zonder masker
Debbie Ford
Anne-Marie Kemps
Coach Counselor Trainer